ภาคทัณฑ์พระภิกษุนำอาหารให้สีกาในห้องพัก ชี้หากไม่ฟังสั่งออกจากพื้นที่

  • Home
  • news
  • ภาคทัณฑ์พระภิกษุนำอาหารให้สีกาในห้องพัก ชี้หากไม่ฟังสั่งออกจากพื้นที่